Дисциплината "Теория на автомобила" е задължителна от учебния план на специалност "Автотранспортна техника" - задочно обучение, ОКС "Бакалавър", III курс, V семестър