Задължителна учебна дисциплина за студентите от първи курс ДПК "Бакалавър".

Преподаватели: ф.х. инж. Димитър Илиев - Лекции и инж. Добромир Димитров - ЛУ и КР