Site announcements

Важно за изпитната сесия на ФМУ

Важно за изпитната сесия на ФМУ

от E-Learning Administrator -
Number of replies: 0
За явяване на изпит с индивидуален протокол (от предходни семестри и прекъснали студенти), студентът трябва да заяви желанието си във факултетната канцелария на ФМУ (тел. 032 659 563) не по-късно от 48 часа преди изпита. Следете служебните си студентски електронни пощи за текуща информация.