Задължителна учебна дисциплина за студентите от всички специалности на ФМУ, ОКС "Бакалавър", 1 курс, задочно обучение.