Курс лекции по Съпротивление на материалите II част  доц. д-р инж. П. Йорданов

Курсът е за студентите от всички специалности на ФМУ,  които изучават дисциплината по учебен план.

Специалност "Авиационна техника и технологии" изучава курса до Тема VII включително.