Курс лекции по "Системи за контрол на автомобилния транспорт",  доц. д-р инж. П. Йорданов

Курсът е за студентите от специалност "Мениджмънт на автомобилния транспорт" ОКС "Магистър".

Специалност "Авиационна техника и технологии" изучава курса до Тема VII включително.