Дисциплината е насочена към усвояване на основни базови умения по обща електротехника и електроника на студентите от 2 курс.