Дисциплината ТБ се провежда от 1-8 с. и е за специалност ИМ и ДПК. Водещ преподавател Илко Търпов, а упражненията се водят от Иван Георгиев.