Задължителен цикъл от лабораторни упражнения към курса по "Топлотехника" - задочно обучение 

за студенти от специалности МУ, МТТ и АТ, 2-ри курс, 4-ти семестър.