Системата за електронно обучение на Технически Университет - София, Филиал Пловдив стартира през 2003 г. с проекти TechStudy.net и Виртуална катедра "Джон Атанасов". Тя е базирана на Microsoft Class Server с интегриран набор от инструменти за управление на учебната работа и e-Learning Shell, разработка на колектив от Русенски университет.

Достъп до системата за електронно обучение чрез e-Learning Shell